Akıcılık Bozukluklar / Kekemelik

Kekemelik her yaştan bireyde görülebilen ancak genellikle 2 ila 5 yaş arası konuşma ve dil gelişim süreci devam etmekte olan çocuklarda görülebilir. Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklar kekemelik olarak tanımlanır. Her 100 çocuktan 5 inde erken dönem kekemelik belirtileri görülebilmektedir. Bu 5 çocuktan 4 üne hiç müdahale edilmeden kendiliğinden geçtiği bilinmektedir. Ancak hangi çocuğun kekemeliğinin geçeceğini tahmin etmek mümkün olmadığı için erken müdahale bu noktada çok önemlidir. Cinsiyet, yaş, aile öyküsü, iki dillilik ve hem ailedeki hem de çocuktaki konuşma kaygısı kekemeliğin seyri ile ilgili risk faktörü oluşturmaktadır.

Copyright © 2021 Limonist All rights reserved