Duyusal Entegrasyon Bozuklukları

Duyu bütünleme vücuttan ve çevreden alınan duyusal bilgilerin işlemlenmesi, bütünlenmesi ve organize edilmesidir. Duyu bütünleme süreç modeli , giderek kompleksleşen davranışların ve ürünlerin oluşturulabilmesi için duyusal sistemler (işitsel, vestibüler, proprioseptif, taktil ve görsel) üzerinden sağlanan bilgilerin nasıl entegre edildiği ile ilgili ilişkileri gösterir. 

Örneğin; vestibüler ve proprşoseptif sistemler yeterli postür, denge, kas tonusu, yerçekimi güvenliliğinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte baş ve vücut hareketleri ile  göz hareketlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. 

Duyu bütünleme yaklaşımı davranışları, beceri gelişimini, öğrenme ve aktivitelere katılımı etkileyen duyusal-motor faktörlere odaklanmaktadır.

 

Copyright © 2021 Limonist Tüm hakları saklıdır.