AFAZİ

Edinilmiş bir dil bozukluğudur. Afazi beyindeki dil bölgelerinin ve bağlantılarının etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir beyin sendromudur ve genellikle serebrovasküler olarak da bilinen inme sonucu ortaya çıkar. Bu durum dilin birçok bileşenini etkileyebilir; konuşma, okuma, yazma ve anlama gibi… Afazi daha çok yetişkinlerde görülmesine rağmen nadir olarak çocuklarda da rastlanabilmektedir.

Afazinin belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Ortaya çıkan iletişim güçlükleri afazinin alt tiplerini işaret etmektedir. Afazi tiplerinin temel ayrımı spontan konuşmanın akıcı veya tutuk olmasına göre belirlenir. Akıcı afaziler(ekspresif afazi); Wernicke, Kondüksiyon, Transkortikal duyusal, Anomik olarak sınıflandırılmakradır. Tutuk afaziler ( reseptif afazi) Broca, Global, Transkortikal Motor, Transkortikal Mikst tipleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Afazi değerlendirilmesinde nöropatolojilerin, tanılama yöntemlerinin ve dil bozukluklarının iyi anlaşılmış olması gerekir. İfade edici, alıcı ve jestlere dayalı iletişimi içeren iletişim becerilerinin ayrıntılı şekilde değerlendirerek afazili bireye uygun terapiyi programlamak, aile üyelerini bilgilendirmek ve öneride bulunmak son derece önemlidir. Terapide amaç diyalogda telafi edici stratejileri deteklemek, ifade edici dili arttırmak, kelime bulma ve leksikal işlemlemeyi geliştirmek, sözdizimi geliştirmek ve okuma ve yazmayı geliştirmek hedeflenmektedir.

Copyright © 2021 Limonist Tüm hakları saklıdır.