Otizm

Dil bozukluğu otizmin başlıca belirtilerinden biridir. Otizmde, iletişim bozukluğu grubu altında başlıca dört belirti tanımlanmıştır. Ancak son derece heterojen olan otizm yelpazesi içindeki bozukluklara özgü dil sorunları da çeşitlilik göstermektedir.
Otizmin ilk fark edilen belirtilerinden biri “çağrıldıklarında dönmemeleri” veya “canı istediği zaman” dönüyor olmalarıdır. Bu nedenle işitme engelli oldukları sanılır ve bu nedenle Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından muayane edilir. En sık başvuru nedenlerinden biri de yaşıtlarına göre konuşmaya başlamalarında görülen gecikmedir. Otizmli çocuklar bazen mutizm olabilir veya zamanla birkaç sözcükten oluşan bir sözcük dağarcıkları oluşabilmektedir. Karakteristik olarak otizmli çocuklar dili iletişim ve etkileşim amacıyla kullanmayı reddederler ve nadiren soru sorabilirler. Öğrendikleri sözcükleri bir daha söylemeyebilirler ve hiç konuşmazken bir gün aniden çok karmaşık bir sözü söyleyebilirler. Dil gelişimlerinde bazen de kalıcı gerilemeler olur; otizm çocukların %20-30’u önce 5-10 söcük öğrenip 12-30 ay arasında öğrendikleri konuşmayı aniden veya zaman içinde unutabilirler. Otizmde gelişimsel dil bozukluklarının tüm biçimleri görülebilmektedir. Otizmli her çocuk aynı zamanda gelişimsel dil bozukluğuna sahiptir.

 
Dil gelişimi için gerekli olan öncül koşulların yokluğu otizmin habercisi olan belirtilerdir. Bunlar, motor taklit alanında ve jestlerin gelişiminde kendini belli etmektedir. Karşılıklı dikkatin gelişmemesi bir diğer erken belirti olup, göz göze gelindiğinde anlamlı bir iletişim kurulamamasına neden olmaktadır.
Geç konuşan çocuklarda dilin pragmatik kullanımındaki sorunlara da yol açabilmektedir. Bunlar söylemlerindeki kodlama, organize etme, olayları ve düşünceleri birbirine bağlamadaki güçlükler ve doğru yerde doğru sözcükleri sözcük dağarcıklarından çekip ifade etmedeki güçlükler olarak kendisini göstermektedir. Gecikmiş dil-konuşmaya sahip çocukların yaklaşık %10’u 4 yaşına geldiklerinde akranlarıyla aralarındaki açığı kapatmada zorluk yaşadığı belirtilmektedir.

Copyright © 2021 Limonist Tüm hakları saklıdır.