Akıcılık Bozuklukları - Kekemelik

Her bireyde belli oranda akıcısızlık görülse de kimi zaman bu akıcısızlıklar bir bozukluğun belirtisi niteliğinde olabilmektedir.  Konuşma bozuklukları terapisi alanında Akıcılık Bozuklukları alt başlığı altında değerlendirilen dört bozukluktan bahsedilir.  Bunlar gelişimsel kekemelik, hızlı-bozuk konuşma, psikojenik kekemelik ve nörojenik kekemeliktir. Kekemelik akıcılık bozuklukları arasında en yaygın olan bozukluktur. Belli akıcısızlıklarla konuşma akıcılığının normalden daha sık ve/veya sürede sekteye uğraması olarak tanımlanabilir. bu akıcısızlıklar ses, hece veya tek heceli sözcük tekrarı, seslerin uzatılması ve hava akımındaki bloklar şeklinde olabilmektedir. Kekemeliği olan bireyler mücadele davranışları geliştirebilirler. Fiziksel gerilim, göz kırpma, baş sallama gibi ikincil davranışlar segileyebilmektedirler. Kekemelik görülme sıklığına bakıldığında okul öncesi dönemde %5’tir. Türkiye’nin güncel nüfusunun 82 milyon olduğu dikkate alınırsa yaklaşık olarak 900.000 bireyin kekemelikle mücadele ettiği varsayılmaktadır. Kekemeliğin nedenlerine bakıldığında hala gizeminin korunduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte nedenine ilişkin güncel çalışmalar bize genetik, nörolojik, duygusal ve sosyal olarak kekemeliğin gidişatı hakkında bilgiler vermektedir.

Kekemelik ve cinsiyet ilişkisine bakıldığında erken dönem kekemelikte erkek çocuklarında kız çocuklarından fazla görüldüğü bilinmektedir. Ancak kendiliğinden iyileşme oranı kız çocuklarında daha yüksektir. Bu durum cinsiyet temelli genetik faktörlerle ve kız-erkek gelişiminin farklı seyretmesiyle açıklanmaktadır. 

Kekemeliğin değerlendirilmesinde genel prosedürlerden bir tanesi kekemelik şiddetinin incelenmesidir. Konuşma ve uygunsa okuma örnekleri alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Kekemelik terapisinde, araştırma temelli olan ve yaygın olarak kabul edilen başlıca yaklaşımlar, Akıcılık Biçimlendirme ya da Şekillendirme (Fluency Shaping) ve Kekemelik Değiştirme- Kekemeliğin Modifikasyonu (Stuttering Modification) yaklaşımlardır. Okul öncesi, okul çağı ve yetişkin dönem kekemelikte farklı teknikler ve hedeflerle terapi planlanmaktadır. 


Copyright © 2021 Limonist Tüm hakları saklıdır.