Otizm

Otizimde/yaygın gelişimsel bozuklukta gelişimsel dil bozukluklarının tümüne rastlanmaktadır.  Otizm tanılı çocukların dil ve konuşma problemleri genellikle; dil ve konuşma gelişiminin akranlarının gerisinde olması ya da hiç konuşmaması, sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanması, bazı sözcüklerin yerinde kullanılmaması ve tekrarlanması. Bu tanılarla gelmiş çocuklar iletişim becerileri ve duyusal entegrasyon(duyu bütünleme) yönünden değerlendirilip ona uygun bir terapi programı oluşturulmaktadır. Geleneksel dil konuşma terapisinden ziyade özel uzmanlık gerektiren yaklaşımlarla bireysel farklılıklara göre terapi şekillenmektedir.

Copyright © 2021 Limonist All rights reserved